Контакт

Контакт Инфо

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Phone: +389 33 271 666

Е-пошта

[email protected]

Контакт форма

  Alma Medical

  Седиште::
  Алма Дооел

  Тодосија Паунов 8
  Кочани 2300, Северна Македонија

  Телефон:
  +389 33 271 666
  Е-пошта:
  [email protected]

  Сопственик / Генерален Управител:
  Зоран Трендов
  Седиште:
  Кочани
  Матичен бр.:
  5642205
  Даночен број.:
  MK4013002115572